Vicem Sông Thao muốn mở rộng khai thác nguyên liệu tại Phú Thọ

Vicem Sông Thao muốn mở rộng khai thác nguyên liệu tại Phú Thọ

Để tạo nguồn nguyên liệu, phụ gia ổn định cho sản xuất xi măng tại Nhà máy Vicem Sông Thao, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc mở rộng thăm dò, khai thác...
read more