Tình trạng đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường ở xã Thụy Vân đang được khắc phục

Tình trạng đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường ở xã Thụy Vân đang được khắc phục

Ngày 6-3-2018, Báo Phú Thọ điện tử có đăng tải bài viết: “Đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường ở xã Thụy Vân”. Sau khi nhận được thông tin, UBND thành phố Việt Trì đã tổ chức kiểm tra...
read more