Đầu tư phát triển ngành chè ở Phú Thọ

Đầu tư phát triển ngành chè ở Phú Thọ

Theo ông Trần Tú Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, cây chè là cây công nghiệp mũi nhọn, thuộc chương trình nông nghiệp trọng điểm của tỉnh Phú Thọ. Mỗi vùng...
read more