Nghề đánh bắt Bống trên sông Lô ở Phú Thọ

Nghề đánh bắt Bống trên sông Lô ở Phú Thọ

Thông thường, việc đánh bắt cá Bống diễn ra cách bị động như đó hoặc thả bát quái nhưng những người dân ở làng Vân Cương (Đoan Hùng – Phú Thọ) lại nghĩ ra cách đánh bắt bống trên sông...
read more