Google tiết lộ 4 cách tuyển người khắt khe và độc đáo với tỷ lệ chọi tận 1/500

Google tiết lộ 4 cách tuyển người khắt khe và độc đáo với tỷ lệ chọi tận 1/500

Vừa khó nuốt nhưng cũng có lúc hài hước chẳng đâu có, đó mới thật là những đặc điểm tuyển dụng của một công ty tầm cỡ như Google.
read more