Đăng nhập

Results for "bia"

Bình luận

Blogs

  • Cuong Knight

   Đàn ông và bia

   Tôi gọi bia là "Nàng", và từ bây giờ tôi vạch...àng". Tạm biệt "Nàng". Hỡi "Nàng Bia" của tôi. P/S:...

  Tags

   • Cuong Knight

    Đàn ông và bia

    Tôi gọi bia là "Nàng", và từ bây giờ tôi vạch ra kế hoạch là tôi dần xa "Nàng" càng sớm, càng tốt. Bởi chính "Nàng" gián tiếp gây ra bao nhiêu tội lỗi khôn...

    Tags: Đàn ông, bia