Đăng nhập

Privacy

Vì Website cung cấp nhiều loại dịch vụ nên chúng tôi có thể yêu cầu bạn xem lại và chấp nhận các điều khoản bổ sung áp dụng cho tương tác của bạn với một ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Nếu các điều khoản bổ sung đó xung đột với SRR này, các điều khoản bổ sung liên quan đến ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ chi phối việc sử dụng ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ đó của bạn khi có xung đột.

 1. Quyền riêng tư

  Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi đã thiết kế Chính sách dữ liệu của mình nhằm tiết lộ những thông tin quan trọng về cách bạn có thể sử dụng để chia sẻ với người khác cũng như cách chúng tôi thu thập và có thể sử dụng nội dung, thông tin của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách dữ liệu và sử dụng chính sách này để giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt.
 2. Chia sẻ nội dung và thông tin của bạn

  Bạn sở hữu tất cả nội dung và thông tin bạn đăng lên website và bạn có thể kiểm soát việc chia sẻ thông tin đó thông qua quyền riêng tư và cài đặt ứng dụng. Ngoài ra:
  1. Đối với nội dung được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ như ảnh và video (nội dung IP), bạn cấp riêng cho chúng tôi quyền sau: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí để sử dụng mọi nội dung IP mà bạn đăng lên hoặc liên quan tới Facebook (Giấy phép IP). Giấy phép IP này kết thúc khi bạn xóa nội dung IP hoặc tài khoản trừ khi nội dung của bạn đã được chia sẻ với người khác và những người này chưa xóa nội dung đó.
  2. Khi bạn xóa nội dung IP, thao tác đó tương tự như dọn sạch thùng rác trên máy tính. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng nội dung bị xóa có thể vẫn còn trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không khả dụng với những người khác).
  3. Khi bạn sử dụng một ứng dụng, ứng dụng đó có thể yêu cầu bạn cho phép truy cập vào nội dung và thông tin của bạn cũng như nội dung và thông tin mà người khác đã chia sẻ với bạn. Chúng tôi yêu cầu các ứng dụng tôn trọng quyền riêng tư của bạn và thỏa thuận của bạn với ứng dụng sẽ kiểm soát cách ứng dụng có thể sử dụng, lưu trữ, chuyển nội dung và thông tin đó. (Để tìm hiểu thêm về Nền tảng, bao gồm cách bạn có thể kiểm soát thông tin người khác có thể chia sẻ với ứng dụng, hãy đọc Chính sách dữ liệu và Trang nền tảng của chúng tôi.)
  4. Khi bạn đăng nội dung hoặc thông tin bằng cài đặt Công khai, điều đó nghĩa là bạn đang cho phép mọi người bao gồm những người không sử dụng website truy cập, sử dụng và liên kết thông tin đó với bạn (ví dụ: tên và ảnh đại diện của bạn).
  5. Chúng tôi luôn hoan nghênh phản hồi hoặc các đề xuất khác của bạn về website nhưng bạn cần hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải trả thù lao cho bạn (cũng như bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp phản hồi và đề xuất đó).
 3. An toàn

  Chúng tôi nỗ lực hết sức mình để giữ cho website an toàn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để giữ website an toàn với các cam kết sau từ phía bạn:
  1. Bạn sẽ không đăng các thông tin thương mại trái phép (như spam) lên website.
  2. Bạn sẽ không thu thập nội dung hoặc thông tin của người dùng hoặc truy cập vào website bằng các phương thức được tự động hóa (như trình khai thác địa chỉ email, rô-bốt, gián điệp hoặc trình thu thập) mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.
  3. Bạn sẽ không tham gia vào hoạt động tiếp thị đa cấp bất hợp pháp như mô hình kinh doanh dạng kim tự tháp trên website.
  4. Bạn sẽ không tải lên vi-rút hoặc mã độc hại khác.
  5. Bạn sẽ không thu thập thông tin đăng nhập hoặc truy cập vào tài khoản của người khác.
  6. Bạn sẽ không bắt nạt, hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào.
  7. Bạn sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc bạo lực hay nội dung quá mức bạo lực.
  8. Bạn sẽ không phát triển hoặc điều hành một ứng dụng của bên thứ ba có chứa nội dung liên quan đến rượu, hẹn hò hay nội dung người lớn khác (bao gồm quảng cáo) mà không có các giới hạn độ tuổi phù hợp.
  9. Bạn sẽ không dùng website để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.
  10. Bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu hóa, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hay giao diện của website, chẳng hạn như phủ nhận tấn công dịch vụ hoặc can thiệp vào việc hiển thị trang hay các chức năng khác của website.
  11. Bạn sẽ không tạo điều kiện hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào vi phạm Tuyên bố này hay chính sách của chúng tôi.
 4. Đăng ký và bảo mật tài khoản

  Người dùng website cung cấp tên và thông tin thật của họ và chúng tôi cần bạn giúp để duy trì được điều này. Sau đây là một số cam kết của bạn với chúng tôi liên quan đến việc đăng ký và duy trì bảo mật tài khoản của bạn:
  1. Bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân sai lệch nào trên website hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn mà không được phép.
  2. Bạn sẽ không tạo nhiều tài khoản cá nhân.
  3. Nếu chúng tôi vô hiệu tài khoản của bạn, bạn sẽ không tạo một tài khoản khác mà không được sự cho phép của chúng tôi.
  4. Bạn sẽ không sử dụng dòng thời gian cá nhân của mình chủ yếu cho lợi ích thương mại của riêng bạn mà sử dụng Trang Web cho các mục đích đó.
  5. Bạn sẽ không dùng website nếu bạn dưới 13 tuổi.
  6. Bạn sẽ không dùng website nếu bạn bị kết án phạm tội tình dục.
  7. Bạn sẽ giữ thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật.
  8. Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu (hoặc khóa bí mật của mình trong trường hợp bạn là nhà phát triển), không cho bất kỳ ai khác truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây nguy hiểm cho sự bảo mật của tài khoản.
  9. Bạn sẽ không chuyển nhượng tài khoản (bao gồm bất kỳ Trang hay ứng dụng nào bạn quản lý) cho bất kỳ ai mà không được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.
  10. Nếu bạn chọn một tên người dùng hoặc mã nhận dạng tương tự cho tài khoản hoặc Trang của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc thu hồi tên hoặc mã đó nếu chúng tôi cho là phù hợp (chẳng hạn như khi chủ sở hữu nhãn hiệu thương mại phàn nàn về tên người dùng không liên quan chặt chẽ tới tên thật của người dùng).
 5. Bảo vệ quyền của người khác

  Chúng tôi tôn trọng quyền của người khác và mong bạn cũng làm như vậy.
  1. Bạn sẽ không đăng nội dung hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào trên website xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc vi phạm pháp luật.
  2. Chúng tôi có thể xóa bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào bạn đăng lên website nếu chúng tôi cho rằng nội dung hoặc thông tin đó vi phạm Tuyên bố này hoặc chính sách của chúng tôi.
  3. Chúng tôi cung cấp cho bạn công cụ để giúp bạn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang Cách báo cáo khiếu nại về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.
  4. Nếu chúng tôi xóa nội dung của bạn vì vi phạm bản quyền của người khác và bạn tin rằng chúng tôi đã nhầm lẫn khi xóa nội dung đó, chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội khiếu nại.
  5. Nếu bạn liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chúng tôi sẽ vô hiệu tài khoản của bạn khi phù hợp.
  6. Bạn sẽ không sử dụng bản quyền hoặc Nhãn hiệu thương mại của chúng tôi hay bất kỳ nhãn hiệu tương tự nào có thể gây nhầm lẫn trừ khi được cho phép rõ ràng theo Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của chúng tôi hoặc có văn bản cho phép trước của chúng tôi.
  7. Nếu bạn thu thập thông tin từ người dùng, bạn sẽ: xin sự chấp thuận của họ, nêu rõ rằng bạn (và không phải website này) là người thu thập thông tin của họ và đăng chính sách quyền riêng tư giải thích thông tin bạn thu thập và cách bạn sẽ sử dụng thông tin đó.
  8. Bạn sẽ không đăng giấy tờ tùy thân hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của bất kỳ ai lên website này.
  9. Bạn sẽ không gắn thẻ người dùng hoặc gửi lời mời qua email đến đối tượng không phải người dùng mà không được sự chấp thuận của họ. website này cung cấp các công cụ báo cáo xã hội cho phép người dùng phản hồi về việc gắn thẻ.