Đăng nhập

TÂM TRẠNG

TÂM TRẠNG

Owner: Cuong Knight

Group members: 1

Description:

Nơi để các thành viên trong nhóm đăng những tâm trạng của bản thân khi không nói được thành lời. Những bình luận không có tính xây dựng, chứa ngôn từ tục tĩu sẽ bị xóa và loại khỏi nhóm.